logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

2020. február 4. – OKISB

M E G H Í V Ó

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

2020. február 04-én (kedd) 11.00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

  1. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról;  Ügyrend

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke

2. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (5.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára (7.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (21.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Egyebek

 8. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára  (Zárt ülés) (24.)

 (az 1-3. sz. határozati javaslatokról szóló döntést – több érintett pályázó kérésére – zárt ülés keretében kell meghozni.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. január 31.

Tisztelettel:

                                            Orbán Gyöngyi sk.

elnök