logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2020. január 14. – OKISB

M E G H Í V Ó

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

2020. január 14-én (kedd) 11.00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

      1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      2. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (11.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      3. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára (13.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      4. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozására (14.)

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

      5. Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2020. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására (16.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      6. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

      7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      8. Egyebek

 

 

Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2020. január 10.

 

Tisztelettel:

                                                                            Orbán Gyöngyi sk.

elnök