logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2020. január 14. – VRKB

A Képviselő-testület által is tárgyalt előterjesztések megtalálhatóak a /onkormanyzat/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/2020.-januar-21. menüpont alatt. A bizottsági napirendi cím mögötti zárójelbe foglalt szám azt jelöli, hogy a Képviselő-testület hányadik napirendi pontként tárgyalja.

M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési , Környezetvédelmi és Rendészeti  Bizottság ülést tart

2020. január 14-én (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály Sporttelep területe) (4.)

Előterjesztő: Bese  Ferenc polgármester

4. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékozta (19.)

          Előterjesztő: Tóth András főépítész

5. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról(21.)

Előterjesztő: Bese  Ferenc polgármester

7. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2020. évben történő  felhasználásáról

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

8. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-911-2503 telefonszámon vagy az asztalos.krisztina@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. január 10.                                       

 

 

                     Tisztelettel:                            

                                                                        Ritter Ottó  s.k.

                                                                               elnök