logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2020. január 21.

      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 21-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart.

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály Sporttelep területe)

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

5. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete módosítására

 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

7. Javaslat alpolgármester megválasztására (szóbeli előterjesztés)

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

 

8. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

9. Javaslat a 2020. évi forrásmegosztás véleményezésére

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

11. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

12. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

13. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

14. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozására

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

15. Javaslat a Bölcsőde 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

16. Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2020. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

17. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

18. Javaslat a 186724/1 helyrajzi számú, a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú melléklet SZT-04 számú tervlap szerint a Vágó utca szélesítéséhez szükséges ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató

Előterjesztő: Tóth András főépítész

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

20. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

21. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

22. Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (10.00 órára javasolt)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

23. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyéről történő döntésre, valamint megállapodás megkötésére a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok és jogok tárgyában (2020. január 17-én kerül megküldésre)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

24. Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére (2020. februári ülésre javasolt – az ülés várható időpontja: 2020. február 11.)

 

      Előterjesztő:

Megtárgyalja:

25. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről (2020. februári ülésre javasolt – az ülés várható időpontja: 2020. február 11.)

Előterjesztő:

Megtárgyalja:

26. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározására (2020. februári ülésre javasolt – az ülés várható időpontja: 2020. február 11.)

Előterjesztő:

Megtárgyalja:

Névsorolvasás

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2020. január 10.

Bese Ferenc

                                                                                      polgármester