logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2020. január 9. – Rendkívüli ülés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1
239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 9-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) rendkívüli ülést tart.

A rendkívüli ülés indoka: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzat rendelet 120. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület – a már létrehozott bizottságokon kívül – további 4 állandó bizottságot hoz létre, amelyek létrehozása a Képviselő-testületi üléseken tárgyalandó előterjesztések előzetes véleményezése miatt is szükséges és indokolt. A bizottsági tagok megválasztásáról szóló döntést javasolt rendkívüli ülés keretében meghozni, melynek során a bizottságok megválasztott nem képviselő tagjai eleget tehetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. §-ában foglalt eskütételi kötelezettségüknek is.

 

Névsorolvasás
Napirendi pontok
 
 
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
2. Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak megválasztására, valamint tanácsnokok megválasztására (SZÓBELI előterjesztés, a napirend – az érintett erre irányuló kérése esetén, az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – zárt ülés keretében tárgyalandó)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
A megválasztott bizottsági tagok eskütétele
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2020. január 7.
 
 
                                                                                                             Bese Ferenc
                                                                                                             polgármester