logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2020. július 14.

      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 14-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart.

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására, továbbá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál további köztisztviselők foglalkoztatására irányuló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3. Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására

 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelete megalkotására

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

7. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa elfogadására

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

8. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására (Az érintett nyilatkozatának függvényében zárt ülés)

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

9. Javaslat Bp. XXIII. Orbán utcai (Orbán u. 39.sz., 196556/6 hrsz. – Szőlődomb u. között) víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

10. Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

11. Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételének felülvizsgálatára

 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

12. Önálló képviselői indítvány

Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

13. Önálló képviselői indítvány

Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

14. Önálló képviselői indítvány

 

Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

15. Javaslat a Szentlőrinci út-Szent László u. – Nyír u. – Fatimai u. által határolt területen található, ¼ – ¾ tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat a 196668 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

17. Javaslat az önkormányzati (rész)tulajdonban álló, a MÁV vasútvonal- Szentlőrinci út-Közöslegelő dűlő-Vecsés út által határolt területen, a Nyír utca– Fatimai utca – Szentlőrinci út – Temetősor által határolt területen, valamint a Fűzfás utca –RSD mellékág – Molnár utca – Völgyhajó utca által határolt területen elhelyezkedő külterületi/zártkerti, mezőgazdasági övezetben található ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

18. Javaslat a 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 64.fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

20. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4200/13500 tulajdoni hányadának megvásárlására

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

21. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14./Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő együttes értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (Az előterjesztés 2020. július 10-én kerül megküldésre a „Pótanyaggal”)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 


22. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 hrsz. alatti ingatlanból a Vadevezős u. 20. szám alatt található kb. 185 m2 alapterületű ingatlanrész és az azon található 65 m2 alapterületű lakás hasznosításáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

23. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

24. Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

25. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

26. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről

Előterjesztő:   Bese Ferenc polgármester

Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

 

27. Időközi beszámoló a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által végrehajtott feladatokról

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

28. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

29. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Civil Frakció

Fidesz Frakció

Összefogás Soroksárért Frakció

30. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

31. Kérdések, bejelentések – SZÓBELI

 

Előterjesztő: képviselők

32. Javaslat civil szervezetek támogatására (2020. augusztusi ülésre javasolt)

Előterjesztő:

Megtárgyalja:

33. Javaslat Soroksár közterületei biztonságának és tisztaságának önkormányzati teendőire (levételre javasolt)

 

Előterjesztő:

Megtárgyalja:

 

 


Névsorolvasás

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2020. július 3.

Bese Ferenc

                                                                                                           polgármester