logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2020. július 14.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására, továbbá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál további köztisztviselők foglalkoztatására irányuló döntés meghozatalára

melléklet- Szervezeti ábra

3. napirendi pont: Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.)  rendeletének módosítására

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására; melléklet- 2020. évi 4. sz. rendelet módosítás  (táblázat)

6. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelete megalkotására

Módosítás – 2019. évi zárszámadás végrehajtásához;  Módosítás szöveges a 2019. évi zárszámadáshoz

2019. évi  költségvetés – szöveges; 2019. évi  költségvetés – rendelet tervezet; 2019. évi költségvetés  – hatásvizsgálati lap; 2019. évi költségvetés táblázatok; jegyzői nyilatkozat;  könyvvizsgálói jelentés

7. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa elfogadására

8. napirendi pont: Javaslat a  Jogi és Ügyrendi Bizottság  külsős bizottsági tagjának megválasztására

9. napirendi pont: Javaslat Bp. XXIII., Orbán utcai (Orbán u. 39. 196556/6 hrsz.- Szőlődomb u. között) víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére

10. napirendi pont: Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal megkötött   feladat-ellátási szerződés módosítására 

11. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház,  Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételének felülvizsgálatára 

12. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány; Törvényességi észrevétel-Bereczki Miklós-adhoc bizottság létrehozása

13. napirendi pont:Önálló képviselői indítvány; Törvényességi észrevétel-Bereczki Miklós-közterület elnevezés

14. napirendi pont:

15. napirendi pont: Javaslat a Szentlőrinci út – Szent László u. – Nyír u. -Fatimai u. által határolt területen található 1/4 – 3/4 tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. ker. Sororksár Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére

16. napirendi pont: Javaslat a 196668 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására

17. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati (rész) tulajdonban álló, a MÁV vasútvonal -Szentlőrinci út- Közöslegelő dülő – Vecsés út által határolt területen, a Nyír utca- Fatimai utca- Szentlőrinci út- temetősor által határolt területen, valamint a Fűzfás utca-RSD mellékág- Molnár utca -Völgyhajó utca által határolt területen elhelyezkedő külterületi/ zártkerti , mezőgazdasági övezetben található ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára; Melléklet- térkép

18. napirendi pont: Javaslat a 185086/0/A/5 helrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Templom u 64. fszt. 5. szám altt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára

19. napirendi pont: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás magadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 

20. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163.  szám alatt található ingatlan 4200/13500 tulajdoni hányadának megvásárlására

21. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.ker. Új Élet u. 14/Kovász u. 14. szám alatt található,valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.kerület Felső Duna sor 26-28.szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő együttes értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

22. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 hrsz . alatti ingatlanból a Vadevezős  u. 20 . szám alatt található kb. 185 m2 alapterületű ingatlanrész és az azon található 65 m2 alapterületű lakás hasznosításáról szóló döntés meghozatalára

23. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

24. napirendi pont: Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

Kiegészítés – a Javaslat az I. sz Összevont Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásához

25. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

26. napirendi pont: Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri  és jegyzői intézkedésekről; Kiegészítés- pandémiás beszámolóhoz

27. napirendi pont: Időközi beszámoló a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által végrehajtott feladatokról 

28. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

29. napirendi pont: Javaslat ,,Soroksár Díszpolgára” cím és ,,Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)

30. napirendi pont:Javaslat az ,,Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)

31. napirendi pont: Kérdések, bejelentések -SZÓBELI

32. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására (2020. augusztusi ülésre javasolt)

33. napirendi pont: Javaslat Soroksár közterületei biztonságának és tisztaságának önkormányzati teendőire (levételre javasolt)

Sürgősséggel tárgyalandó: