logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. július 7. – GKB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2020. július 7-én (kedden) 09.00 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Bp. XXIII. Orbán utcai (Orbán u. 39. sz., 196556/6 hrsz. – Szőlődomb u. között) víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (9.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételének felülvizsgálatára (11.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a Szentlőrinci út – Szent László u. – Nyír u. – Fatimai u. által határolt területen található, ¼ – ¾ tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére (15.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

5. Javaslat a 196668 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására (16.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

6. Javaslat az önkormányzati (rész)tulajdonban álló, a MÁV vasútvonal – Szentlőrinci út –Közöslegelő dűlő – Vecsés út által határolt területen, a Nyír utca – Fatimai utca – Szentlőrinci út – Temetősor által határolt területen, valamint a Fűzfás utca – RSD mellékág – Molnár utca – Völgyhajó utca által határolt területen elhelyezkedő külterületi/zártkerti, mezőgazdasági övezetben található ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (17.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

7. Javaslat a 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára (18.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

8. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában (19.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

9. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4200/13500 tulajdoni hányadának megvásárlására (20.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

10. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő együttes értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
(Az előterjesztés 2020. július 10-én kerül megküldésre a „Pótanyaggal”) (21.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

11. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 hrsz. alatti ingatlanból a Vadevezős u. 20. szám alatt található kb. 185 m2 alapterületű ingatlanrész és az azon található 65 m2 alapterületű lakás hasznosításáról szóló döntés meghozatalára (22.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről (26.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (28.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

15. Javaslat a 186738/1 helyrajzi számú, ,,kivett út” megnevezésű ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

16. Javaslat a Budapest XXIII.kerület Újtelep út 6. (195271/8/A/71 hrsz.) sz.alatti üzlethelyiség átalakítási és egyéb munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

17. Javaslat a Budapest XXIII.kerület belterület 185090 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.kerület  Templom utca 60. fsz. 5. szám alatti  ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

18. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186860/5 helyrajzi számú  ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

19. Egyebek

 

Budapest, 2020. július 3.

 

                              Tisztelettel:

 

 

                                                            Egresi Antal s.k.

elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon

Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.