logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2020. július 7. – OKISB

M E G H Í V Ó

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

2020. július 7-én (kedd) 11.00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Önálló képviselői indítvány (13.)

Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

2. Önálló képviselői indítvány (14.)

Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő

3. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (23.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (24.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről (26.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Szabó Tibor jegyző

8. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (28.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9. Egyebek

Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. július 03.

Tisztelettel:

                                Orbán Gyöngyi sk.

elnök