logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. július 7. – PB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 2020. július 7-én kedden 17 óra 30 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről (26.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Szabó Tibor jegyző

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (28.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (4.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat Bp. XXIII. Orbán utcai (Orbán u. 39.sz., 196556/6 hrsz. – Szőlődomb u. között) víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (9.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4200/13500 tulajdoni hányadának megvásárlására (20.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 hrsz. alatti ingatlanból a Vadevezős u. 20. szám alatt található kb. 185 m2 alapterületű ingatlanrész és az azon található 65 m2 alapterületű lakás hasznosításáról szóló döntés meghozatalára (22.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

9. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelete megalkotására (6.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa elfogadására (7.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi 1. negyedéves gazdálkodásáról; Tájékoztató szöveges 2020. évi 1. n.éves gazdálkodásáról; táblázatok

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Egyebek

 

Budapest, 2020. július 3.

Tisztelettel:

Bereczki Miklós s.k.

elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a

289-2100/342 vagy 06-30-194-2729 telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.