logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2020. július 7. – VRKB

A Képviselő-testület által is tárgyalt előterjesztések megtalálhatóak a /onkormanyzat/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/2020.-julius-14. menüpont alatt. A bizottsági napirendi cím mögötti zárójelbe foglalt szám azt jelöli, hogy a Képviselő-testület hányadik napirendi pontként tárgyalja.

 

M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési ,Rendészeti és Környezetvédelmi   Bizottság ülést tart

2020. július 7-én (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Bp. XXIII. Orbán utcai (Orbán u. 39.sz., 196556/6 hrsz. – Szőlődomb u. között) víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (9.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Önálló képviselői indítvány (12.)

     Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

4. Önálló képviselői indítvány (13.)

     Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában (19.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

6. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14./Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő együttes értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (21.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről (26.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Szabó Tibor jegyző

9. Időközi beszámoló a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által végrehajtott feladatokról  (27.)

     Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

10. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról(28.)

Előterjesztő : dr. Szabó Tibor jegyző

11. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (30.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-911-2503 telefonszámon vagy az asztalos.krisztina@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. július 3.                                          

 

 

Tisztelettel:         

                   

                                             Ritter Ottó  s.k.

                                                    elnök