logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2020. június 9. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

3. napirendi pont:Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI:18.) önkormányzati rendelet módosítására 

4. napirendi pont:Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására

5. napirendi pont:Javaslat a 2020/2021-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére 

6. napirendi pont:Javaslat közalkalmazottak jutalmazására

7. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására

8. napirendi pont: Javaslat a Galéria ’13 NKft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés lenne tartandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)

9. napirendi pont:Javaslat a Soroksár Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosítására

10. napirendi pont:Javaslat e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására

11. napirendi pont:Javaslat a 186860/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 66. szám alatti ingatlan 417/602 arányú tulajdoni hányadára érkezett vételi kérelemről történő döntés meghozatalára 

12. napirendi pont:Javaslat a 195399 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Nyír utca -Temető soron található ingatlanra érkezett vételi kérelemről történő döntés meghozatalára 

13. napirendi pont:Javaslat a 188007 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Ócsai úton található ingatlan vonatkozásában benyújtott vételi kérelemről történő döntés meghozatalára 

14. napirendi pont:Javaslat a 0195867/1 és a 0195867/2 helyrajzi számú, természetben a Vecsés út mentén található ingatlanok  más célú hasznosításának kezdeményezéséről történő döntés meghozatalára 

15. napirendi pont:Javaslat a Vodafone Magyarország Zrt.-vel a 183358 hrsz.-ú, és 186049/0/A/10 hrsz.-ú ingatlanokra kötött bérleti szerződések módosításáról történő döntés meghozatalára 

16. napirendi pont:Javaslat a 195649 helyrajzi számú, természetben a Szamaránszki dűlőben, valamint a 195717/1 és 195717/2 helyrajzi számú, természetben a Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben található ingatlanok vonatkozásában benyújtott vételi kérelmekről történő döntés meghozatalára 

17. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

18. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről 

19. napirendi pont:Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézete 2019. évi munkájáról 

20. napirendi pont:Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2019. évi munkájáról 

21. napirendi pont:Beszámoló a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásról

22. napirendi pont: Javaslat “Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a “Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (a döntés közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni)

A Gazdasági és Közbeszerzési BIzottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. napirendi pont:Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 140. szám alatti Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi felújítási munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás megadására 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. napirendi pont:Javaslat Soroksár név használatának elbírálására

A Képviselő-testület munkatervébe szereplő, döntést nem igénylő napirendi pont
(tájékoztató)

1. napirendi pont:Tájékoztató a “Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halaszható

1. Javaslat Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételére
(a veszélyhelyzet megszűnését követő valamely Képviselő-testületi ülésre halasztható)

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására
(a jogszabály alapján úgy kell beterjeszteni, hogy a veszélyhelyzet megszűnést követő 30 napon hatályba lépjen)

3. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány elfogadására
(a jogszabály alapján úgy kell beterjeszteni, hogy a veszélyhelyzet megszűnést követő 30 napon hatályba lépjen)

4. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

5. Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására