logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

2020. május 12. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont:Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására ; melléklet-2020. évi 1. sz. rendelet módosítás

2. napirendi pont: Javaslat Gazdasági Porgram elfogadására

3. napirendi pont:Javaslat a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet módosítás – Rendelet-tervezet – Településképi Arculati Kézikönyv

4. napirendi pont:Javaslat a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről;

melléklet- 2019. évi ellenőrzési jelentés

5. napirendi pont:Javaslat Budapest XXIII. kerület Haraszti út 26. számú ingatlanon áthaladó 22 kV-os szabadvezeték-szakasz áthelyezéséről;

melléklet- Haraszti út térkép

6. napirendi pont:Javaslat Emléktábla elhelyezésére

7. napirendi pont:Javaslat a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány székhelyhasználati jogosultságának felmondására 

8. napirendi pont:Javaslat használati megállapodás átruházására, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez  – Térkép

9. napirendi pont:Javaslat a 185496 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítására 

10. napirendi pont:Javaslat a 185498 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Tompaház utcában található ingatlan kisajátítására 

11. napirendi pont:Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására

12. napirendi pont:Javaslat az I. sz Összevont Óvoda intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság létrehozására

13. napirendi pont:Javaslat a 4. számú gyermek háziorvosi körzetre vonatkozóan a BABABARÁT DOKTOR Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására

14. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. napirendi pont:Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról 

16. napirendi pont:Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

17. napirendi pont:Beszámoló a Sor.Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján egyszerűsített éves beszámoló elfogadására 

18. napirendi pont:Beszámoló a Sor.Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámoló elfogadására 

19. napirendi pont:Javaslat közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára és alapító okirataik módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés lenne tartandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)

20. napirendi pont:Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására, alapító okiratainak módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés lenne tartandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont
1. napirendi pont:Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó kártalanítási összeg elfogadásáról 

2. napirendi pont:Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 539/2019.(XII.03.) határozatával módosított Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 134/2019.(IX.03.) számú határozata módosítására 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pontok
(tájékoztatók)
1. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi közbeszerzési tervéről – Soroksári Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal 
A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható
1. Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidó Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételére (a veszélyhelyzet megszűnését követő valamely Képviselő-testületi ülésre halasztható)

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására
(a jogszabály alapján úgy kell beterjeszteni, hogy a veszélyhelyzet megszűnést követő 30 napon hatályba lépjen)

3. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány elfogadására
(a jogszabály alapján úgy kell beterjeszteni, hogy a veszélyhelyzet megszűnést követő 30 napon hatályba lépjen)

4. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására