logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2020. március 10.

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1
239 Budapest, Grassalkovich út 162.
M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pontok
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
 
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
     Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
                         Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
     Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                         Szociális és Egészségügyi Bizottság    
        
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
   Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
   Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
5. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének (Péteri-major és új M0 autóút térsége), valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozó módosítások jóváhagyására
 
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
6. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett vendéglátó egység létesítésével kapcsolatban
 
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
7. Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra
 
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
8. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságánaknyújtandó támogatásra
 
   Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
9. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására
 
    Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
10. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak kijelöléséről
 
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
11. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
12. Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
13. Javaslat a 195325/37 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatima utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
 
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Javaslat a 187269/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Sodronyos utca 85. szám alatt található, 575 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítéséről történő döntés meghozatalára
 
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
15. Javaslat a 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára
 
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
16. Önálló képviselői indítvány
 
     Előterjesztő: Zimán András képviselő
     Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
17. Önálló képviselői indítvány
 
     Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő
     Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
18. Önálló képviselői indítvány
 
     Előterjesztő: Bányai Amir Attila képviselő
     Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
19. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
20. Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról
 
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
21. Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
 
      Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
22. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról (10.00 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
      Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
23. Javaslat a 0196121/4 és 0196119/3 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
 24. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés)
 
       Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
       Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
 
25. Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
26. Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Közalapítványok) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
27. Kérdések, bejelentések – SZÓBELI
 
     Előterjesztő: képviselők
 
28. Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételére (2020. április 14-ei ülésre javasolt)
 
      Előterjesztő:
      Megtárgyalja:
 
29. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről (2020. április 14-ei ülésre javasolt)
 
     Előterjesztő:
     Megtárgyalja:
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2020. február 28.
 
                                                                                           Bese Ferenc
                                                                                           polgármester