logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

2020. március 10.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló  8/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatat által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének (Péteri major és új M0 autóút térsége), valamint  a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozó módosítások jóváhagyására; KÉSZ- Rendelet-tervezet (KÉSZ 4.ütem)

mellékletek- KÉSZ módosítás rendelet-tervezet 1. számú melléklet jelmagyarázat;  KÉSZ módosítás rendelet-tervezet 2. számú melléklet jelmagyarázat; KÉSZ módosítás rendelet-tervezet 3. számú melléklet térkép; KÉSZ módosítás rendelet-tervezet 4. számú melléklet; KÉSZ módosítás rendelet-tervezet 5. számú melléklet

6. napirendi pont: Javaslat állásfoglalás kialakítására a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett vendéglátó egység létesítésével kapcsolatban 

7. napirendi pont: Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra

8. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak- célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX.Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra

9. napirendi pont: Javaslat óvodai beíratás időpontjának meghatározására; Hirdetmény Óvodai beíratás 2020.

10. napirendi pont: Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak kijelöléséről

11. napirendi pont: Javaslat  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr.  Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására

12. napirendi pont: Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására

13. napirendi pont: Javaslat a 195325/37 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca- Szentlőrinci út – Nyír utca -Fatima utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

14. napirendi pont: Javaslat a 187269/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Sodronyos utca 85. szám alatt található, 575 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítéséről történő döntés meghozatalára

15. napirendi pont: Javaslat a 186143/0/A/4 helrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113.fsz. 4. szám alatt található ingtalan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány; Törvényességi észrevétel

17. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány; Törvényességi észrevétel

18. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány;Törvényességi észrevétel

19. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – Kiegészítés

20. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról

21. napirendi pont: Tájékoztató a 2019.évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

22. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019.évben végzett munkájáról

23. napirendi pont: Javaslat a 10196121/4 és 0196119/3 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)

24. napirendi pont: Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés)

25. napirendi pont: Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.)(zárt ülés)

26. napirendi pont: Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (zárt ülés)

27. napirendi pont: Kérdések, bejelentések- SZÓBELI

28. napirendi pont: Javaslat a Sorokári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételre (2020. április 14-ei ülésre javasolt)

29. napirendi pont: Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX.és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről (2020. április  14-ei ülésre javasolt)

Sürgősséggel tárgyalandó: