logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2020. március 3. – GKB

 M E G H Í V Ó
 
 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2020. március 3-án (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
4. Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.)
    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
5. Javaslat a 195325/37 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatima utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára (13.)
   Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
6. Javaslat a 187269/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Sodronyos utca 85. szám alatt található, 575 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítéséről történő döntés meghozatalára (14.)
   Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
7. Javaslat a 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára (15.)
   Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
8.  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására telephely létesítéséhez a Budapest XXIII., Szent László u. 161. sz. alatti üzlethelyiség vonatkozásában
   Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
9. Javaslat a 186716 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 26.  szám alatt található ingatlan 22kV-os légvezeték hálózatának földkábeles hálózattal történő kiváltásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról szóló döntés meghozatalára
   Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
10. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a TAO-program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás  megadására 
   Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
11. Egyebek
 
 
Budapest, 2020. február 28.
 
            Tisztelettel:
 
                                                 Egresi Antal s.k.
                                                           elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Kizlingerné Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.