logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2020. március 3. – OKISB

 M E G H Í V Ó

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
2020. március 3-án (kedd) 11.00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
Napirend:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (9.)
            Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
3. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak kijelöléséről (10.)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.)
            Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
6. Egyebek
7. Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) (25.)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
8. Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Közalapítványok) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) (26.)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
9. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés) (24.)
            Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2020. február 28.
 
                 Tisztelettel:
 
                                 Orbán Gyöngyi sk.
                                              elnök