logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2020. március 3. – VRKB

A Képviselő-testület által is tárgyalt előterjesztések megtalálhatóak a /onkormanyzat/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/2020.-marcius-10. menüpont alatt. A bizottsági napirendi cím mögötti zárójelbe foglalt szám azt jelöli, hogy a Képviselő-testület hányadik napirendi pontként tárgyalja.

  M E G H Í V Ó
a Városfejlesztési ,Rendészeti és Környezetvédelmi   Bizottság ülést tart
2020. március 3-án (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének (Péteri-major és új M0 autóút térsége), valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozó módosítások jóváhagyására (5.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
3. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett vendéglátó egység létesítésével kapcsolatban (6.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
4. Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására (12.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Önálló képviselői indítvány  (16.)
    Előterjesztő: Zimán András képviselő
6. Önálló képviselői indítvány  (17.)
    Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő
7. Önálló képviselői indítvány  (18.)
    Előterjesztő: Bányai Amír Attila képviselő
8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
9. Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.)
   Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
10. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról (22.)
   Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
11. Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Közalapítványok) (26.)
       Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
12. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-911-2503 telefonszámon vagy az asztalos.krisztina@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2020. február 28.                                     
 
 
              Tisztelettel:             
               
                                            Ritter Ottó  s.k.
                                                    elnök