logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

2020. március 4. – JÜB

M E G H Í V Ó
 
a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülést tart
2020. március 4-én (szerdán) 9.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroskár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
   Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
   Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroskár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására (11.)
   Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
   Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
7. Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.)
  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
8. Javaslat a 0196121/4 és 0196119/3 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés) (23.)
  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
9. Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) (25.)
  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
10. Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Közalapítványok) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) (26.)
  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
11. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/111 telefonszámon jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2020. február 28.                          
 
Tisztelettel:
                                   Staudt Csaba s.k.
                                            elnök