logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2020. március 4. – SZEB

 
M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2020. március 4-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok
 
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
     Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
4. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak kijelöléséről (10.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására (11.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
7. Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.)
    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
8. Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) (25.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 9. Javaslat a 4. sz. gyermek háziorvosi  körzetre vonatkozóan a BABABARÁT DOKTOR Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására
     Előterjesztő: Babócsi Beáta
 
10. Egyebek
 
 
Budapest, 2020. február 28.
                                               
 
 
                              Tisztelettel:         
 
 
                                                 Tüskés Józsefné s.k.
                                                          elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100 / 255 m. telefonszámon, vagy a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.