logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. november 10.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Névsorolvasás

Napirendi pontok

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

3. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

5. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

6. Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

7. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság

8. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

9. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

10. Javaslat audiovizuális- és médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

11. Javaslat 2021. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

12. Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

13. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

14. Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás megkötésére a Dél-pesti ILCO Egyesülettel
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

15. Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

16. Javaslat a Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

17. Javaslat a 186552/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Háló utca 1. és Háló utca 3. szám alatt található ingatlan 248/949 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

18. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

19. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

20. Önálló képviselői indítvány
Előterjesztő: dr. Staudt Csaba frakcióvezető, Összefogás Soroksárért Frakció
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

21. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

22. Beszámoló a Rail Cargo Terminal – BILK Zrt-nél történt rendkívüli eseményről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

23. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

24. Beszámoló a 141/2020.(III.10.) és 142/2020.((III.10.) határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

25. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
Előterjesztő: Tóth András főépítész
Megtárgyalta:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

26. Tájékoztató a „Települési Önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázathoz” című pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

27. Önálló képviselői indítvány
Előterjesztő: Zimán András Ferenc képviselő
Megtárgyalja:
Szociális és Egészségügyi Bizottság

28. Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék – SZÓBELI
Előterjesztő: képviselők

 Névsorolvasás

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 Budapest, 2020. október 30.

Bese Ferenc
                                                            polgármester