logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2020. november 10.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

4. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására  – Kiegészítés

6. napirendi pont: Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

7. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására Mellékletek

8. napirendi pont: Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

9. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található “Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

10. napirendi pont: Javaslat audiovizuális- és médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

11. napirendi pont: Javaslat 2021. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

12. napirendi pont: Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv módosításáraEllenőrzési terv

13. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés módosítására 

14. napirendi pont: Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás megkötésére a Dél-pesti ILCO Egyesülettel

15. napirendi pont: Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére 

16. napirendi pont: Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására

17. napirendi pont: Javaslat a 186552/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Háló utca 1. és Háló utca 3. szám alatt található ingatlan 248/949 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére 

18. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára 

19. napirendi pont: Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)

20. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány Törvényességi észrevétel

21. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

22. napirendi pont: Beszámoló a Rail Cargo Terminál – BILK Zrt-nél történő rendkívüli eseményről

23. napirendi pont: Beszámoló az “állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről

24. napirendi pont: Beszámoló a 141/2020.(III.10.) és 142/2020.(III.10.) határozatok végrehajtásáról

25. napirendi pont: A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató

26. napirendi pont: Tájékoztató a “Települési Önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázathoz” című pályázat benyújtásáról

27.napirendi pont: Önálló képviselői indítványTörvényességi észrevétel

28. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék – SZÓBELI