logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

2020. november 3. – GKB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2020. november 3-án (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!


Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a 186552/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Háló utca 1. és Háló utca 3. szám alatt található ingatlan 248/949 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére (17. )
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

4. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére (16.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7.Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 186556/11 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 16. szám alatt található ingatlanon történő lakcímlétesítéshez
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú ingatlannak a természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 40. szám alatt található 320 m2 területére vonatkozó használati megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 196568/9 helyrajzi számú ingatlanon Orbánhegy dűllő 24. szám alá történő lakcímlétesítéshez
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a Szent László utca – Nyír utca által határolt területen található ingatlanokból közútként (Apró utca illetve Nevelő utca folytatása) kiszabályozandó egyes ingatlanrészek megvásárlására 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat Budapest XXIII. kerület 187229/49 helyrajzi számú, természetben a Házikert utca és a Szőlődomb utca sarkán található ingatlanból a T-101728 számú változási vázrajz szerint kialakuló, 187229/52 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Egyebek

Budapest, 2020. október 30.

Tisztelettel:

                                                                    Egresi Antal s.k.
                                              elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.