logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2020. november 3. – OKISB

M E G H Í V Ó

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
2020. november 03-án (kedd), 11.00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Napirend:
1.
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten
található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés módosítására (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc

4. Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Egyebek

8. Javaslat a 2020/2021. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat
elbírálására (Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett(ek)
kérésére – zárt ülésen tárgyalandó)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. október 30.

Tisztelettel:

                                                                Orbán Gyöngyi sk.
                                                                                elnök