logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. november 3. – VRKB

MEGHÍVÓ
A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2020. november 03. napján (kedd) 13:30-kor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (8.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

5. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában) (19.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

7. Önálló képviselői indítvány (20.)
Előterjesztő: dr. Staudt Csaba frakcióvezető, Összefogás Soroksárért Frakció

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Beszámoló a Rail Cargo Terminal – BILK Zrt-nél történt rendkívüli eseményről (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

10. Beszámoló a 141/2020.(III.10.) és 142/2020.((III.10.) határozatok végrehajtásáról (24.)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

11. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató (25.)
Előterjesztő: Tóth András főépítész
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

12. Tájékoztató a „Települési Önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázathoz” című pályázat benyújtásáról (26.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

13. Egyebek

 „FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!”

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/336-os melléken vagy elektronikus úton a dr.winkler.krisztina@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. október 30.

Tisztelettel:

Ritter Ottó s.k.
elnök