logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2020. november 4. – JÜB

M E G H Í V Ó
a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülést tart
2020. november 4-én (szerdán) 9.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 „FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!”

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (2)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására (3)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására (4)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására (5)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (6)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (8)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

8. Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás megkötésére a Dél-pesti ILCO Egyesülettel (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. október 30.                         

                                               Tisztelettel:

                                                                    dr. Staudt Csaba s.k.
elnök