logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

2020. november 4. – PB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi Bizottsága
a következő rendes nyílt ülését
2020. november 4-én szerdán 11 órakor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés módosítására (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv módosítására (12.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9. Javaslat audiovizuális- és médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat 2021. évi előzetes kötelezettségvállalásokra (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi III. negyedéves gazdálkodásáról –  TájékoztatóMellékletek
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Egyebek

Budapest, 2020. október 30.

                                                          Tisztelettel:

                                                                               Bereczki Miklós s.k.
                                                                                            elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy 06-30-194-2729 telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.