logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

2020. november 4. – SZEB

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

M E G H Í V Ó
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2020.
november 4-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.


Napirendi pontok
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a 3. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozóan a TOP-FOG Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében Dr. Hargitai Ágnes Éva felnőtt fogorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat az 1. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozóan az Alpha-Omega Dental Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében Dr. Mikovcsák Judit felnőtt fogorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Önálló képviselői indítvány
Előterjesztő:
Zimán András Ferenc képviselő

7. Egyebek

Budapest, 2020. október 30.

                                                     Tisztelettel:

                                                                           Tüskés Józsefné s.k.
elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100 / 255 m. telefonszámon, vagy a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.