logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2020. október 13.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Budapest Főváros XXIII. kerület
  Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 13-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Névsorolvasás

Napirendi pontok

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság


2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére (Az Mötv. 68. § (1) bekezdése alapján előterjesztett, ismételten tárgyalandó napirend)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

6. Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

7. Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

8. Javaslat járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Szociális és Egészségügyi Bizottság

9. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Martiné Sipos Ildikó osztályvezető
Megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság (2020. 09. 09-ei ülésén)


10. Javaslat az
e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság (2020.09. 08-ai ülésén)
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

11. Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára, különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetében, a Hősök terén és Újtelepen
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)
Pénzügyi Bizottság (2020. 09. 09-ei ülésén)

12. Javaslat az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyására (I. és II. számú módosítás)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

13. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

14. Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalta:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

15. Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalta:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

16. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

17. Javaslat a 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapítására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

18. Javaslat a részben az Önkormányzat tulajdonában álló 185555 és 187232 helyrajzi számú ingatlanokból a Magyar Állam tulajdonrészeinek megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

19. Önálló képviselői indítvány (nyilvános illemhely)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

20. Önálló képviselői indítvány (vásárcsarnok)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

21. Önálló képviselői indítvány (Lóállás utcában járda felújítása)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

22. Önálló képviselői indítvány (Szérűskert, Szamaránszki dűlő, Közöslegelő dűlő útjavítás)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

23. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

24. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

25. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (2020. I. félév)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalta:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

26. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadásáról
Előterjesztő: kuratóriumok elnökei
Megtárgyalta:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

27. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2019/2020. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

28. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (10.30 órára javasolt)
Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára igazgató
Megtárgyalta:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

29. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

30. Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben előterjesztett fellebbezésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

31. Kérdések, bejelentések
Előterjesztő: képviselők

32. A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2019/2020-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (levételre javasolt)
Előterjesztő:
Megtárgyalja:

S Z Ü N E T

Névsorolvasás

33. KÖZMEGHALLGATÁS
17.00 – 19.00 óráig
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

 Felhívom szíves figyelmét, hogy a közmeghallgatáson az egészségügyi védőmaszk viselése kötelező!

 Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a járványhelyzetre való tekintettel korlátozott számú ülőhely biztosított a Közmeghallgatáson, amelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A Közmeghallgatás helyszínéül szolgáló teremben csak az ülőhelyek számának megfelelő számú érdeklődő tartózkodhat.  

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2020. október 2.

                                                           Bese Ferenc
                                                           polgármester