logo
2024. február 28., szerda |
Ákos, Bátor napja

2020. október 13.

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására 

5. napirendi pont: Javaslat változtatási tilalom elrendelésére – Rendelet-tervezet – 1. sz. melléklet

6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására Kiegészítés – Módosító javaslat – Törvényességi észrevétel

7. napirendi pont: Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére 

8. napirendi pont: Javaslat járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításának kezdeményezésére 

9. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára 

10. napirendi pont: Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására 

11. napirendi pont: Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára, különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetében, a Hősök terén és Újtelepen

12. napirendi pont: Javaslat az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyására (I. és II. számú módosítás)

13. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára 

14. napirendi pont: Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

15. napirendi pont: Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére 

17. napirendi pont: Javaslat a 186753/3 helyírajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d. sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. “felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapítására 

18. napirendi pont: Javaslat a részben az Önkormányzat tulajdonában álló 185555 és 187232 helyrajzi számú ingatlanokból a Magyar Állam tulajdonrészeinek megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

19. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (nyilvános illemhely) – Törvényességi észrevétel

20. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (vásárcsarnok) – Törvényességi észrevétel

21. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (Lóállás utcában járda felújítása) – Törvényességi észrevétel

22. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (Szérűskert, Szamaránszki dűlő, Közöslegelő dűlő útjavítása) – Törnyességi észrevétel

23. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

24. napirendi pont: Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrhajtásáról 

25. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (2020. I. félév) 

26. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására – Klébl Márton Közalapítvány – Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Soroksár Sportjáért Közalapítvány

27. napirendi pont: A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2019/2020. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)

28. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (10.30 órára javasolt) 

29. napirendi pont: Javaslat “Az Év Szociális Dolgozója” és a “Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)

30. napirendi pont: Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben előterjesztett fellebbezésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)

31. napirendi pont: Kérdések, bejelentések

32. napirendi pont: A Dél-Pesti Tannkerületi Központ tájékoztatója a 2019/2020-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (levételre javasolt)

33. napirendi pont: Közmeghallgatás (17.00 – 19.00 óráig)

Sürgősséggel tárgyalandó előterjesztés:
– Javaslat a Budapest Útépítési Program 2020. keretében megvalósítandó Karmazsin útépítés többlet fedezetének biztosítására