logo
2024. február 28., szerda |
Ákos, Bátor napja

2020. október 6. – GKB

M E G H Í V Ó 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2020. október 6-án (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!


Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására (10.) (2020. 09. 08-ai ülésen megtárgyalta)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (13.) (2020. 09. 08-ai ülésen megtárgyalta)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára (14.) (2020. 09. 08-ai ülésen megtárgyalta)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára (15.) (2020. 09. 08-ai ülésen megtárgyalta)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére (16.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Javaslat a 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapítására (17.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Javaslat a részben az Önkormányzat tulajdonában álló 185555 és 187232 helyrajzi számú ingatlanokból a Magyar Állam tulajdonrészeinek megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Önálló képviselői indítvány (vásárcsarnok) (20.)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról ()
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (24.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló döntés meghozatalára a 195446 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés újra kötésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

14. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 93/2020.(VIII.04.) határozatának módosításáról szóló döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

15. Javaslat a 185548 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Dunapataj utcában található, 496 m2 területű ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

16. Javaslat a Szent László utca – Fatimai utca – Nyr utca – Mezőlak utca által határolt területen található ingatlanokból közútként (Apró utca illetve Nevelő utca folytatás) kiszabályozható egyes ingatlanrészek megvásárlására 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

17. Egyebek

Budapest, 2020. október 2. 

Tisztelettel:
Egresi Antal s.k.
                                                                                                              elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.