logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2020. október 6. – OKISB

M E G H Í V Ó
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
2020. október 06-án (kedd), 11.00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Napirend:
1. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (28.)
(Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2020. szeptember 08-ai ülésén már tárgyalta.)
Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára intézményvezető

2. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (26.)
(Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2020. szeptember 08-ai ülésén már tárgyalta.)
Előterjesztő: kuratóriumok elnökei

3. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2019/2020. nevelési év tapasztalatairól (27.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Egyebek

Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. október 02.

Tisztelettel:

                                                                 Orbán Gyöngyi sk.
                                                                          elnök