logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2020. október 6. – VRKB

 M E G H Í V Ó
a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi   Bizottság   ülést tart
2020. október 6-án (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1.
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére (Az Mötv. 68. § (1) bekezdése alapján előterjesztett, ismételten tárgyalandó napirend) (5.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására(12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság (2020.09. 08-ai ülésén)

4. Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára, különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetében, a Hősök terén és Újtelepen (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

5. Javaslat az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyására (I. és II. számú módosítás) (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Önálló képviselői indítvány (nyilvános illemhely)(19.)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

7. Önálló képviselői indítvány (vásárcsarnok)(20.)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

8. Önálló képviselői indítvány (Lóállás utcában járda felújítása) (21.)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

9. Önálló képviselői indítvány (Szérűskert, Szamaránszki dűlő, Közöslegelő dűlő útjavítás)(22.)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (24.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (2020. I. félév) (25.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)


13. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (26.)
Előterjesztő: kuratóriumok elnökei
Megtárgyalta: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén)

14. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára ( zárt ülés ) (30.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

15. Egyebek

„FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!”

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/107 mellék telefonszámon vagy krisztina.asztalos@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. október 2.                                          

                                              Tisztelettel:                    

                                                                      Ritter Ottó s.k.
                                                                              elnök