logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. szeptember 08.

A Képviselő-testület által is tárgyalt előterjesztések megtalálhatóak a /onkormanyzat/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/2020.-szeptember-15. menüpont alatt. A bizottsági napirendi cím mögötti zárójelbe foglalt szám azt jelöli, hogy a Képviselő-testület hányadik napirendi pontként tárgyalja.
 
M E G H Í V Ó
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
2020.szeptember 8-án (kedd), 11.00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 

Napirend:
1. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (21.)
            Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára intézményvezető
 
2. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
4. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (10.)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
5. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
7. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (20.)
Előterjesztő: kuratóriumok elnökei
 
8. Egyebek
 
9. Javaslat a Soroksári Fiatalok Fóruma tagságára benyújtott pályázatok elbírálására (érintett – pályázó – kérésére, az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés)
            Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester
 
Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
Budapest, 2020. szeptember 04.
   
                                                   Tisztelettel:
 
                                                                         Orbán Gyöngyi sk.
                                                                                     elnök