logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

2020. szeptember 08.

A Képviselő-testület által is tárgyalt előterjesztések megtalálhatóak a /onkormanyzat/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/2020.-szeptember-15. menüpont alatt. A bizottsági napirendi cím mögötti zárójelbe foglalt szám azt jelöli, hogy a Képviselő-testület hányadik napirendi pontként tárgyalja.
M E G H Í V Ó
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2020. szeptember 8-án (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 

Napirendi pontok:
 
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (14.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
4. Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára (15.)
    Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
5. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16.-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére (16.)
    Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
6. Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására (12.)
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
7. Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára (17.)
    Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
 8. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
      Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
  9. Javaslat a 195519/38 és a 195519/39 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
       Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
10.  Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú ingatlanon a Vadevezős utca 28. szám alá történő lakcím  létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
       Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
 11. Javaslat a 185901/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 63. fszt. 3. szám alatt található lakás korszerűsítési feladatai elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló döntés meghozatalára
       Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
12. Javaslat a Budapest XXIII,kerület 185901 helyrajzi számú,természetben 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 63. szám alatt található társasházi ingatlan közös tulajdonú udvarán médiaszolgáltatások elérését biztosító oszlop állításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló döntés meghozatalára
       Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
13.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 3. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének megkötésére
       Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
14. Javaslat a Gazdasgi és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének elfogadására
       Előterjesztő: Egresi Antal a Bizottság elnöke
 
 15. Egyebek
 
 
Budapest, 2020. szeptember 4.
 
                                          Tisztelettel:
 
 
                                                                   Egresi Antal s.k.
                                                                            elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon
Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.