logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2020. szeptember 15.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 15-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Névsorolvasás

 

Napirendi pontok
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                    Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                    Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                    Szociális és Egészségügyi Bizottság
                    Jogi és Ügyrendi Bizottság
                    Pénzügyi Bizottság
 
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
                    Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                    Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                   Jogi és Ügyrendi Bizottság
                  Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                   Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
6. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
8. Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
9. Javaslat kötelezettség vállalására az „Egészséges Budapest Program” keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás kiegészítésére
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                   Pénzügyi Bizottság
 
 
10. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                    Pénzügyi Bizottság
 
 
11. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: Martiné Sipos Ildikó osztályvezető
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
12. Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                    Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13. Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára, különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetében, a Hősök terén és Újtelepen
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                    Pénzügyi Bizottság
 
 
14. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
15. Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
16. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
17. Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                    Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                    Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                    Szociális és Egészségügyi Bizottság
                    Jogi és Ügyrendi Bizottság
                    Pénzügyi Bizottság
 
 
19. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (2020. I. félév)
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
20. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
 
Előterjesztő: kuratóriumok elnökei
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                    Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
21. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (10.00 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára igazgató
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
 
22. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés)
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                   Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
23. Kérdések, bejelentések – SZÓBELI
 
Előterjesztő: képviselők
 
Névsorolvasás

 

KÖZMEGHALLGATÁS
17.00 – 19.00 óráig
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy a közmeghallgatáson az egészségügyi védőmaszk viselése kötelező!
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2020. szeptember 4.
 
 
 
                                                                                                    Bese Ferenc
                                                                                                   polgármester