logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

2020. szeptember 15.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására – Kiegészítés 

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítására  – Kiegészítés 

4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására – Módosító javaslat

5. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására 

6. napirendi pont: Javaslat változtatási tilalom elrendelésére – Rendelet-tervezet1. sz. melléklet

7. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

8. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására – Kiegészítés – Módosító javaslat – Törvényességi észrevétel

9. napirendi pont: Javaslat kötelezettség vállalására az “Egészséges Budapest Progrtam” keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás kiegészítésére – Kiegészítés1 – Kiegészítés2

10. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra

11. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára 

12. napirendi pont: Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására 

13. napirendi pont: Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára, különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetében, a Hősök terén és Újtelepen

14. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára 

15. napirendi pont: Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

16. napirendi pont: hJavaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére 

17. napirendi pont: Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára 

18. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – Kiegészítés 

19. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (2020. I. félév) 

20. napirendi pont:Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására – Klébl Márton KözalapítványSoroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért KözalapítványSoroksár Sportjáért Közalapítvány

21. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről 

22. napirendi pont: Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés)

23. napirendi pont: Kérdések, bejelentések- SZÓBELI