logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2020. szeptember 15.

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 
3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítására – 
Kiegészítés
4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására 
5. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására 
6. napirendi pont: Javaslat változtatási tilalom elrendelésére – 
Rendelet-tervezet –  Melléklet
7. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
8. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására Kiegészítés – Módosító javaslat
9. napirendi pont: Javaslat kötelezettség vállalására az “Egészséges Budapest Program” keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás kiegészítésére
10. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra
11. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
12. napirendi pont: Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására 
13. napirendi pont: Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetbéen, a Hősök terén és Újtelepen
14. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára 
15. napirendi pont: Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
16. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére 
17. napirendi pont: Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára 
18. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – Kiegészítés
19. napirendi pont: Beszámolóó a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (2020. I. félév)
20. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására – Klébl Márton KözalapítványSoroksár Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért KözalapítványSoroksár Sportjáért Közalapítvány
21. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (10.00 órára javasolt)
22. napirendi pont: Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés)
23. Kérdések, bejelentések – SZÓBELI