logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. szeptember 29. – Megismételt ülés

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 Budapest Főváros XXIII. kerület
    Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. szeptember 15-ére összehívott ülése határozatképtelen volt, ezért a Képviselő-testület megismételt ülését, változatlan napirendi pontokkal

2020. szeptember 29-én (kedd) 9.00 órai

 időpontra összehívom.

Névsorolvasás

Napirendi pontok

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság


3.
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

6. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

8.Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

9. Javaslat kötelezettség vállalására az „Egészséges Budapest Program” keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás kiegészítésére (00 órára javasolt)

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság


10.
Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

11. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

 Előterjesztő: Martiné Sipos Ildikó osztályvezető

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

12. Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

13. Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára, különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetében, a Hősök terén és Újtelepen

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

14. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

15. Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

16. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

17. Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2 határozati javaslat zárt ülésen tárgyalandó)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

19. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (2020. I. félév)

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja:  Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

20. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

Előterjesztő: kuratóriumok elnökei

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

21. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről

 Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára igazgató

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

22. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés)

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

23.Kérdések, bejelentések – SZÓBELI

Előterjesztő: képviselők

24. KÖZMEGHALLGATÁS (2020. októberi munkatervi ülésre javasolt, az alábbi rendelkezés alapján)

SZMSZ 93. §

(2) A közmeghallgatás időpontját és helyszínét a munkatervben kell meghatározni. A közmeghallgatás időpontjáról, helyszínéről és témájáról a választópolgárokat legalább 10 nappal a közmeghallgatás előtt tájékoztatni kell a meghívó kifüggesztésével a Hivatal hirdetőtábláin, a meghívó közlésével az Önkormányzat lapjában és az Önkormányzat honlapján.

Névsorolvasás

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. szeptember 22.

Bese Ferenc polgármester

akadályoztatása miatt, távollétében:

Fuchs Gyula

                                                                                                           alpolgármester