logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2021. április 13. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

2. napirendi pont: Javaslat a Dél-Pesti tankerületi Központ  XXIII. kerületi közoktatási intézményei 2021/2022-es tanévtől kezdődő átszervezésének önkormányzati véleményezésére

3. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra 

4. napirendi pont: Javaslat az Orbán utcában található egyes ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára

5. napirendi pont: Javaslat a 196572/10 helyrajzi számú, természetben az Orbán utca – Haraszti út sarkán található ingatlanból az M-101186 számú változási vázrajz alapján kialakuló 196572/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

6. napirendi pont: Javaslat a 196478 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – Szőlődomb utca által határolt területen található ingatlanból az K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) és (196478/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

7. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

8. napirendi pont: Javaslat a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára

9. napirendi pont: Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Horgász part 186692 hrsz.)

10. napirendi pont: Javaslat a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében támogatott, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításához szükséges előkészítési feladataival kapcsolatos döntés meghozatalára 

11. napirendi pont: Javaslat “Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímű pályázaton való részvételre

12. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

13. napirendi pont: Beszámoló a nemzetiségi Önkormányzatok 2020. évi gazdálkodásáról Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat , – Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

14. napirendi pont: Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására

15. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására

16. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról

17. napirendi pont: Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről – KIOSZTÓS

18. napirendi pont: Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (az előterjesztés kezelésére, valamint a döntések és a döntés meghozatalának folyamatáról készült emlékeztető nyilvánosságára a zárt ülés anyagainak kezelésére irányadó szabályok alkalmazása javasolt)

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörbe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi közbeszerzési tervéről – Soroksári Önkormányzat  – Polgármesteri Hivatal

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1.Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

2. Tájékoztató a szociális helyzetről

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

3. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)