logo
2024. február 28., szerda |
Ákos, Bátor napja

2021. december 1. – JÜB

 FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
JOGI  ÉS  ÜGYRENDI  BIZOTTSÁGA
2021.
december 1. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére (2)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (3)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
4. Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet valamint a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására (5)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
6. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (6)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
7. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására (7)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
8. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
9. Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új Javadalmazási Szabályzat elfogadására (13)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
10. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjármű magáncélú használatának engedélyezésére (14)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
11. Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Karmazsin utca 187229/21 hrsz.) (17)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
12. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
14. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) (33)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
15. Egyebek

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/150, 06/30-856-1822 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 Budapest, 2021. november 26.

                                            Tisztelettel:

                                                             dr. Staudt Csaba s.k.
                                                                          elnök