logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

2021. december 1. – SZEB

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

  M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
 2021. december hó 1. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet valamint a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
4. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatására (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett további jogviszony létesítését engedélyező személy kijelölésére (11.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
7. Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új Javadalmazási Szabályzat elfogadására (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
9. Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2021. 03. 01-től tartó működéséről
Javaslat a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2022. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető
10. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadására (29.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
12. Javaslat idős korú személyek települési támogatásának megállapítása iránti kérelemre hozott elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés) (31.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
13. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására (az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett pályázó kérésére – zárt ülésen tárgyalandó) (32.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
14. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) (33.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
15. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 Budapest, 2021.11.26.

                                         Tisztelettel:

                                                              Tüskés Józsefné s.k.
                                                                       elnök