logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2021. december 7.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére

3. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet valamint a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

7. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

8. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására

9. napirendi pont: Javaslat a 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terv és a 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyására2022. évi ellenőrzési tervStratégiai ellenőrzési terv

10. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatására

11. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett további jogviszony létesítését engedélyező személy kijelölésére

12. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott óvodákban gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére

13. napirendi pont: Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új Javadalmazási Szabályzat elfogadására

14. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjármű magáncélú használatának engedélyezésére

15. napirendi pont: Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)

16. napirendi pont: Javaslat „Bölcsődei nevelés fejlesztése” elnevezésű pályázaton való részvételre – KIOSZTÓS

17. napirendi pont: Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Karmazsin utca 187229/21 hrsz.)

18. napirendi pont: Javaslat „lomtalanító udvar” létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

19. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra

20. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról

21. napirendi pont: Javaslat beépítési koncepció elkészítésére (Molnár-sziget Déli csücsök)

22. napirendi pont: Javaslat az új kerületi közlekedésfejlesztési koncepció elfogadásával kapcsolatos döntések meghozataláraMelléklet

23. napirendi pont: Javaslat a Horgász part 1. és 2. számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

24. napirendi pont: Javaslat a 186029/0/B/7 hrsz.-ú, természetben Táncsics Mihály utca 119., fsz. 7. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

25. napirendi pont: Javaslat a 187317/0/A/3 hrsz.-ú, az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjoggal és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlanra vonatkozó tartási szerződéshez történő hozzájárulás megadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

26. napirendi pont: Javaslat egyes önkormányzati intézményekkel, illetve gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási megállapodásokról szóló döntés meghozatalára

27. napirendi pont: Javaslat a 184003 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker. Homokszem utcában található ingatlan 7/873-ad tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

28. napirendi pont: Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2021. 03. 01-től tartó működéséről Javaslat a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2022. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

29. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadására (10.00 órára javasolt)

30. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

31. napirendi pont: Javaslat idős korú személyek települési támogatásának megállapítása iránti kérelemre hozott elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)

32. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására (az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett pályázó kérésére – zárt ülésen tárgyalandó)

33. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

34. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

35. napirendi pont: Beszámoló a XXI. századi követelményeknek megfelelő önkormányzati kommunikáció működéséről (levételre javasolt)

36. napirendi pont:

KÖZMEGHALLGATÁS
17.00 – 19.00 óráig
FATIMAI SZŰZANYA TEMPLOM KÖZÖSSÉGI TEREM
(1237 Budapest, Ördögszekér u. 2.)