logo
2023. október 5., csütörtök |
Aurél napja

2021. február 16. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat a helyi címer és a “Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáraMelléklet

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására Melléklet1 – Melléklet2
Kiegészítés: KiegészítésElőterjesztés – Rendelet-tervezet – Táblázatok

6. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Alapító Okiratának módosítására

7. napirendi pont: Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda Alapító Okiratának módosítására

8. napirendi pont: Javaslat dr. Csima Alfréd János intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

9. napirendi pont: Javaslat a 2021/22-es tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére 

10. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és jogokról szóló megállapodás módosítására  – Kiegészítés 

11. napirendi pont: Javaslat a 195519/32 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlan részleges kisajátítására és a kisajátítással érintett ingatlanrész más célú hasznosítására vonatkozó döntés meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat a Pál apostol utcában található ingatlanrészek értékkülönbözet megfizetése mellett történő cseréjével kapccsolatos döntés meghozatalára 

13. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal a Szikes u. 6. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan megkötött használati megállapodás módosításáról szóló döntés meghozatalára

14. napirendi pont: Javaslat a Völgyhajó utca – Molnár utca által határolt területen található ingatlanokból közútként kiszabályozandó egyes ingatlanrészek megvásárlására

15. napirendi pont: Javaslat a 186560/6 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat a Sínpár utca – Szitás utca közötti területen található ingatlanok településrendezési szerződés alapján, értékkülönbözet megfizetése mellett történő cseréjével kapcsolatos döntés meghozatalára 

17. napirendi pont: Javaslat a művelés alatt álló ingatlanokból a mindenkor hatályos szabályozási tervek szerint közterületként kiszabályozandó ingatlanok más célú hasznosításának kezdeményezéséről szóló döntés meghozatalára 

18. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2020. évi működéséről, valamint a részére nyújtott támogatás felhasználásáról

20. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról –  Melléklet – Kiegészítés

21. napirendi pont: Javaslat behajthatatlan követelések minősítéséről szóló döntés meghozatalára (levételre javasolt)

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. Tájékoztató a “Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

3. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2020. évi munkájáról 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)