logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2021. február 23. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A 2021. FEBRUÁR 23. NAPI POLGÁRMESTERI DÖNTÉSNAP NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S

A Magyar Kormány 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletével 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ideértve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a 2021. február 23-ai polgármesteri döntésnap napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat dr. Csima Alfréd János intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára – KIOSZTÓS
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2021. február 22.

                                                            Bese Ferenc
                                                            polgármester