logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2021. január 19. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, új együttműködési megállapodások megkötésére

2. napirendi pont: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.-vel (közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása)

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására –  Melléklet

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására 

5. napirendi pont: Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére – KIOSZTÓS

6. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történőú megállapodások megkötésére

7. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

8. napirendi pont: Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2021. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására 

9. napirendi pont: Javaslat Polgármesteri Hivatal 2021. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2021.évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására

10. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos véleményező bizottság létrehozására

11. napirendi pont: Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan javára, a 186560/14 helyrajzi számú ingatlan terhére történő vízelvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

12. napirendi pont: Javaslat a 195571/2 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó döntés meghozatalára 

13. napirendi pont: Javaslat a 186552/12 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára

14. napirendi pont: Javaslat a 195325/23 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent Lászlló utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

15. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyéről történő döntésre – KIOSZTÓS

17. napirendi pont: Beszámolók a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről –  Melléklet

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. Javaslat a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

3. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató