logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2021. január 28. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A 2021. JANUÁR 28. NAPI POLGÁRMESTERI DÖNTÉSNAP NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS

T Á J É K O Z T A T Á S

A Magyar Kormány 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletével 2020. november 04. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
“(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ideértve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a 2021. január 28-ai polgármesteri döntésnap napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok székhelyeire vonatkozó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, új együttműködési megállapodások megkötésére
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Tájékoztató az előző évek maradvány igénybevételének korrekciójáról

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2021. január 27.

                                                                          Bese Ferenc
polgármester