logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2021. július 6.

Budapest Főváros XXIII. kerület
   Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 6-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart.

Névsorolvasás

Napirendi pontok

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

3. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat járóbeteg szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

6. Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződéshez kapcsolódó kiviteli tervek jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

7. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről, valamint 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

8. Javaslat a 186784/5 helyrajzi számú, természetben a Homokkúp utca és a Horgászpart 26. szám között található ingatlan részleges értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

9. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítése részleteinek meghatározásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

10. Javaslat a 195325/7, 195325/11, 195325/15 és 195325/41 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatimai utca által határolt területen található ingatlanokra vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

11. Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vetés utca 8. alatt található, 530 m2 területű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésére
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

12. Javaslat a 186049 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 162./Hősök tere 14. szám alatti társasházban fennálló társasházi közös tulajdon megszüntetése iránt folyó perben készült igazságügyi szakértői véleményben foglalt összeg elfogadásáról történő döntés meghozatalára (Az előterjesztés 2021. július 2-án kerül megküldésre)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

13. Javaslat a 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan vonatkozásában kiürítési költségek bérleti díjba való beszámításáról történő döntés meghozatalára (Az előterjesztés 2021. július 2-án kerül megküldésre)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

15. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről (Az előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint kezelendő)
Előterjesztő:    Bese Ferenc polgármester
dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

16. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalj:    Pénzügyi Bizottság

17. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

18. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

19. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Civil Frakció
Fidesz Frakció
Összefogás Soroksárért Frakció

20. Javaslat azÉv Kerületi Polgárőre” cím adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

21. Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (11.00 órát követően javasolt) (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Civil Frakció
Fidesz Frakció
Összefogás Soroksárért Frakció

22. Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

23. Javaslat felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító okiratok módosítására (Soroksár Sport Club Kft. és Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

24. Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)
Előterjesztő: képviselők

25. Beszámoló az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás gazdálkodásáról (2021. szeptemberi ülésre javasolt)

26. Javaslat civil szervezetek támogatására (levételre javasolt)

27. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (levételre javasolt, helyette kerül beterjesztésre a „Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban” című napirend)

Névsorolvasás

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

Budapest, 2021. június 25.

                                                                                                           Bese Ferenc
                                                                                                           polgármester