logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2021. július 6.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

4. napirendi pont: Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv módosításáraEllenőrzési terv

5. napirendi pont: Javaslat járóbeteg szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására

6. napirendi pont: Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződéshez kapcsolódó kiviteli tervek jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára –Kiegészítés

7. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről, valamint 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára – Kiegészítés

8. napirendi pont: Javaslat a 186784/5 helyrajzi számú, természetben a Homokkúp utca és a Horgászpart 26. szám között található ingatlan részleges értékesítéséről szóló döntés meghozatalára Kiegészítés

9. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítése részleteinek meghatározásáról szóló döntés meghozatalára Kiegészítés

10. napirendi pont: Javaslat a 195325/7, 195325/11, 195325/15 és 195325/41 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatimai utca által határolt területen található ingatlanokra vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára – Kiegészítés

11. napirendi pont: Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vetés utca 8. alatt található, 530 m2 területű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésére

12. napirendi pont: Javaslat a 186049 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 162./Hősök tere 14. szám alatti társasházban fennálló társasházi közös tulajdon megszüntetése iránt folyó perben készült igazságügyi szakértői véleményben foglalt összeg elfogadásáról történő döntés meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan vonatkozásában kiürítési költségek bérleti díjba való beszámításáról történő döntés meghozatalára

14. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. napirendi pont: Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről 1. sz. melléklet

16. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról

17. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban

18. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

19. napirendi pont: Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

20. napirendi pont: Javaslat azÉv Kerületi Polgárőre” cím adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

21. napirendi pont: Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (11.00 órát követően javasolt) (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

22. napirendi pont: Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

23. napirendi pont: Javaslat felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító okiratok módosítására (Soroksár Sport Club Kft. és Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)

24. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

25. napirendi pont: Beszámoló az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás gazdálkodásáról (2021. szeptemberi ülésre javasolt)

26. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására (levételre javasolt)

27. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (levételre javasolt, helyette kerül beterjesztésre a „Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban” című napirend)