logo
2023. december 9., szombat |
Natália napja

2021. június 29. – GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2021. június 29-én (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződéshez kapcsolódó kiviteli tervek jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára (6.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
3. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről, valamint 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára (7.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
4. Javaslat a 186784/5 helyrajzi számú, természetben a Homokkúp utca és a Horgászpart 26. szám között található ingatlan részleges értékesítéséről szóló döntés meghozatalára (8.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
5. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítése részleteinek meghatározásáról szóló döntés meghozatalára (9.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
6. Javaslat a 195325/7, 195325/11, 195325/15 és 195325/41 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatimai utca által határolt területen található ingatlanokra vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (10.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
7. Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vetés utca 8. alatt található, 530 m2 területű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésére (11.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
8. Javaslat a 186049 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 162./Hősök tere 14. szám alatti társasházban fennálló társasházi közös tulajdon megszüntetése iránt folyó perben készült igazságügyi szakértői véleményben foglalt összeg elfogadásáról történő döntés meghozatalára (Az előterjesztés 2021. július 2-án kerül megküldésre) (12.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
9. Javaslat a 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan vonatkozásában kiürítési költségek bérleti díjba való beszámításáról történő döntés meghozatalára (Az előterjesztés 2021. július 2-án kerül megküldésre) (13.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
11. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről (Az előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint kezelendő) (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző
12. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban (17.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
13. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (18.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
14.14. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186552/17 helyrajzi számú, természetben Vadevezős utca 26. szám alatti ingatlanrészén történő lakcím létesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
15. Javaslat a Pál apostol utcában található ingatlanrészek értékkülönbözet megfizetése mellett történő cseréjével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
16. Javaslat a 184079/13 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Károly köz-Pacsirta köz-Vágóhíd utca által határolt területen található ingatlan 510/2839 tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
17.Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének elfogadásáraÜgyrend
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
18. Egyebek

Budapest, 2021. június 25.

                                         Tisztelettel:

                                                                                                                                                                                           Egresi Antal s.k.                                                                                                                  elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon
Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.